“Turizm sektörünü de tek adam rejimine uyduruyorlar”

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak
Çetin Osman Budak Meclis

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, kıyı şeritlerinde MUÇEV eliyle sağlanan rantın CHP’li belediyeler nedeniyle sekteye uğradığına dikkat çekerek, “Şimdi bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapmak için kolları sıvadılar. TBMM’ye sunulan Turizm Teşvik Kanunu’nda düzenlemeler içeren teklif konaklama sektöründen, plaj işletmecisine, deniz turizmi yapana kadar herkese bakanlıktan işletme belgesi alma zorunluluğu getiriyor, belediye belgeli işletmeler ortadan kaldırılıyor. Turizmi de tek adam rejimine uydurmaya çalışıyorlar” dedi.

TBMM’ye sunulan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini değerlendiren Budak, şunları söyledi:

“Meclis’e sunulan bu teklif, tamamen turizm sektörünü zapturapt altına almaya çalışan, bu haliyle turizmi de tek adam rejimine uydurmaya çalışan bir düzenleme kurmak istiyorlar. Memleketin en değerli sahillerini MUÇEV adı verilen, denetlenmeyen bir Vakfa devreden bu iktidar, şimdi turizm bölgelerinde CHP’li yerel yönetimler nedeniyle yapamadıklarını Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle yapmaya çalışıyorlar. Demek ki MUÇEV yetmedi, Bakanlık devreye girmek istiyor. Bu teklif kanunlaştığında konaklamasız plaj işletmeleri dahi Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almak zorunda.

Yetmiyor, konaklama sektörünün artık belediyelerden işletme belgesi alarak faaliyette bulunması artık hayal oluyor. Muhalif belediyelerin bu alandaki yetkileri ortadan kaldırılarak adeta cezalandırılıyor. Artık teşviklerden ve diğer muafiyetlerden yararlanmak isteyen tüm sektör temsilcilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunlu hale getiriliyor.

Aynı şekilde, kruvaziyer liman, yat limanı, rıhtım ve iskele gibi deniz turizm işletmelerinin de turizm işletme belgesi alması zorunlu olacak.

Teklifin 5. Maddesi ise aynen şunu söylüyor; “Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri sadece bakanlığa sunulur.” Yani bakanlık uygun gördüklerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mutabakat sağlayarak yürütecek. Yine yerel yönetimler burada da devre dışı bırakılmak isteniyor.

YERLİ TURİZM EMEKÇİLERİ AÇLIĞA MAHKUM

Ancak teklif, bir yıldan fazla bir süredir açlığa mahkum edilen binlerce turizm emekçisine destek olmak bir yana, onları adeta cezalandıran bir hükme de imza atıyor. Teklifle turizm işletmesi belgeli işletmelerde yabancı işçi çalıştırmaya izin veriyorlar. Bu demektir ki ucuz emek olsun, ucuz iş gücü olsun, ancak bu ülkenin yetişmiş turizm emekçileri kaderine terk edilsin.”

TBMM’ye sunulan 30 maddelik kanun teklifi turizm sektöründe neleri değiştirecek?