Çocuk Dostu Turizm Projesi’ne kapanış

Last Updated on 29 Aralık 2021 by Yaşar Çelik

Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından turizm sektöründe çocuk hakları ve çocuk dostu turizm anlayışının gelişmesine yönelik olarak 2017 yılından bu yana yürütülen “Çocuk Dostu Turizm Projesi” kapsamında yapılan çalışmaların ve sonuçlarının seyahat ve turizm sektörü temsilcileri ve ilgili taraflar ile paylaşılması amacıyla planlanan kapanış toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştiriledi.

“Yetişkinler kadar çocukların da yoğun olduğu bir sektör”

Projeye destek veren sektörün önemli isimlerinden Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, çocukların büyüklerle eşit haklara sahip olduğuna vurgu yaparak, “Parçası olduğumuz turizm sektörü, içinde yetişkinler kadar çocukların da yoğun olduğu bir sektör. Bu nedenle sunduğumuz hizmetlerde tüm paydaşlarımızla birlikte çocukların barınma, beslenme, korunma, sağlık, eğlence, eğitim gibi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmemiz büyük önem taşımaktadır” dedi.

Dedeman Hotels & Resorts International olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere çocuk haklarını düzenleyen uluslararası anlaşmaları ve ulusal mevzuatı rehber aldıklarını belirten Banu Dedeman, “Ayrıca turizm ve seyahat sektörü için hazırlanan Çocuk Dostu Turizm Rehber İlkeleri çerçevesinde faaliyet göstermeyi bir öncelik olarak görüyoruz. Eğitim, bu alanda en önemli adımlardan biri” diye konuştu.

Dedeman, konuşmasının sonunda turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla bu konunun sahiplenilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, çocuk haklarının bütüncül bir anlayışla korunması ilkesinin tüm ülke turizminin standartlarını yükselteceğine olan inancını yineledi.

Kapanış toplantısında projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için atılması gereken adımlar da ele alındı.

Çocuk Dostu Turizm Rehber ilkeler

Projeye yön veren ve turizm sektöründeki tüm paydaşların uzun süren çalışmaları ile hazırlanan “Rehber İlkeler” Projenin sürdürülmesi konusunda da sektöre ışık tutacak.

Bu ilkeler arasında çocuk haklarının gözetilmesi ve çocukların şiddetten korunması için politikaların belirlenmesi, çocukların güvenliklerini ve sağlıklarını gözeten düzenlemelerin yapılması, tanıtım ve reklamcılık faaliyetlerinde çocuk haklarına özen gösterilmesi ve saygılı olunması, tüm çalışanlara çocuk hakları eğitimlerinin sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk olan bu proje Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülüyor. 2017 yılında hayata geçirilen bu proje, çocukların güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının sağlanmasının yanı sıra, turizm sektöründe çocukların yüksek yararının gözetilmesi, turizm işletmelerinin ve sektör temsilcilerinin çocuk haklarının korunmasını ve uygulanmasını kurumsal politika haline getirmeleri, çocukların tüm şiddet türlerinden uzak oldukları turizm ortamlarının sağlanması, çocuklara birer birey olarak değer verip onlara saygı duyan, onlara özenle ve ciddiyetle muamele eden ve çocuklarla doğru iletişim kuran çalışanların varlığı gibi çocuk hakları bakımından önemli noktaları içeriyor.

2017 yılından bu yana bu kapsamda çok sayıda sektör çalışanına eğitim verildi. Eğitimler bundan sonra da online eğitim modülleri ile ücretsiz olarak devam edecek.