SALT Galata’da bi’ değişik sergi: Tanımsız Hizmetler Bürosu

Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.), SALT Galata, 2018 Fotoğraf: Mustafa Hazneci

Last Updated on 14 Nisan 2018 by Turizm Günlüğü

Adını David Foster Wallace’ın 1996 tarihli Infinite Jest romanından alan “Tanımsız Hizmetler Bürosu (THB)”, 12 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında SALT Galata’da sanatseverlerle buluşuyor.

Sanat işlerinin hangi koşullar altında, ne gibi aşamalardan geçilerek nasıl ve kiminle üretildiğini; ayrı disiplinlerle etkileşirken ne gibi nitelik ve roller edindiğini araştıran THB adlı sergi belirli bir ilişki ağından çıkan ve o ağ içerisinde bir amaç ve işlevi bulunan işlerle ilgileniyor.

THB, güncel sanatın genel manada bir estetik araştırma alanı olduğu fikrinden hareketle bireye dair daha derinlikli bir düşünüşe dayalı gündelik hayat estetiği çizgisinde konumlanıyor.

Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.), SALT Galata, 2018 Fotoğraf: Mustafa Hazneci

Tanımsız Hizmetler Bürosu (THB) sergisindeki tüm işler, apartman sakinleri, aile, mahkeme salonu, çizim dersi katılımcıları, izleyiciler, küratörler gibi çok çeşitli bileşenin dâhil olduğu; çok yönlü ve eş değer etkinlik katmanlarında var olur. Bu bileşenlere yakından bakan THB “izleyici olgusu”na dair yeni soru ve tartışmaların önünü açar: Bu olgu ne gibi koşullar altında ortaya çıkar? Bir grup insan ne zaman bir işin bileşeni hâline gelir? İzleyici ne zaman katılımcıya dönüşür? Üretim nasıl bir iş olmaktan çıkar?

Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.), SALT Galata, 2018 Fotoğraf: Mustafa Hazneci

Corridor Project Space, David Bernstein, Fiona Connor, Chris Evans, Aaron Flint Jamison, JUNZIOUI, Rosa Sijben, ŠKART, John Ziqiang Wu, Danna Vajda’nın katkılarıyla SALT’ın Sohbetler serisinin bu ilk sergisi, New York’taki SculptureCenter’ın küratörü Sohrab Mohebbi tarafından programlandı.

2017 tarihli John Ziqiang Wu: Learning Art and Art Learning Society [Sanat Öğrenimi ve Sanat Öğrenen Toplum] sanatçı kitabından Don’t Get It [Anlamıyorum]
Sanatın kavram ve malzemeyi harekete geçirme bakımından üretimsel yönüne dikkati çeken THB kapsamındaki projelerin ortak özelliği, kapsayıcı bir temadan ziyade, yapım ve sunum süreçlerindeki her ayrıntı ve ilişkinin eşit düzeyde özen gerektirmesidir.