Çocuk Dostu Turizm eğitimlerinin ilki tamamlandı

“Çocuk Dostu Turizm: Özel Sektörde Çocuk Haklarının Korunması için Sivil Toplum ile İş birliği Projesi” kapsamında planlanan 5 eğitici eğitimin ilki Alanya Gardenia Otel’de gerçekleşti.

9 Mayıs’ta Alanya ve Antalya otellerinin orta ve üst düzey otel çalışanları ile yöneticilerinin katıldığı eğitimde, çocuk hakları, çocuk dostu turizm, turizmde çocuk sağlığı ve güvenliği ile çocuğa karşı şiddet ve sömürünün önlenmesinde konaklama sektörünün rolü konularına ağırlık verildi.

TÜRKİYE TURİZMİNDE YENİ BİR MARKALAŞMA: ÇOCUK DOSTU TURİZM

Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsan Hakları Programı altında desteklenen projenin hedefi; turizm sektörüyle iş birliği içinde çocuk dostu ve güvenli turizm anlayışını ortaya koyan ve çocuk haklarını koruyan aktiviteler gerçekleştirmek ve aynı zamanda Türkiye turizminin “Çocuk Dostu Turizm” konseptiyle markalaşmasını sağlamak.

Eğitimci eğitimleriyle çocuk haklarının korunmasını kurumsal politika haline getiren, alanında lider, örnek seyahat ve turizm şirketlerinin oluşmasını ve gelişmesini amaçlayan proje, Çocuk Dostu Turizm kavramını; çocuk haklarının korunması, çocukların birer birey olarak görülerek değer verilip saygı duyulan ve çocukların şiddetten korundukları turizm ortamları olarak tanımlanıyor.

TURİZM ŞİRKETLERİ ÇOCUK HAKLARINI KORUYACAK

Çocuk Haklarının Korunması kapsamında: Turizm şirketlerinin çocuk koruma politikası benimsemeleri ve bunu beyan etmeleri, bu kapsamda iş yerinde çocukların asla şiddete maruz kalmayacakları, bu konuda personelin eğitileceği, çocukların istismar ve sömürüden korunduklarına dair çocuk koruma politikası benimsemeleri ve personel ile müşterilerin tesislerdeki çocuklar ile nasıl iletişim kuracaklarını bilmeleri, çocuklara bir birey gibi davranarak onlara değer vermeleri, saygı duymaları yer alıyor.

EĞİTİMLER UZMANLAR TARAFINDAN VERİLİYOR

Bir tam gün süreli olan Turizmde Çocuk Hakları Eğitici Eğitimleri, Sağlık Bakanlığı çatısı altında kurulmuş ve cinsel istismara uğrayan çocukların ilk başvuru noktası olarak hizmet veren Çocuk İzlem Merkezlerinin yapılanmasında Sağlık Bakanlığının bilimsel danışmanı olarak çalışmış ve İstismara uğrayan çocukların değerlendirmesi, yasal bildirimi ve tedavisini yürüten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi’nin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Betül Ulukol, Uluslararası Çocuk Merkezi Adolesan, Genç ve Kadın Sağlığı ve Hakları Program Direktörü Dr. Ayşegül Esin ve Uluslararası Çocuk Merkezi İletişim ve Savunuculuk Koordinatörü Uzman Psikolog Ebru Ergin tarafından veriliyor.

EĞİTİMLERE ANKARA, İSTANBUL VE GAZİANTEP’TE DEVAM EDİLECEK

Eğitim kapsamında çocuk hakları, çocuk dostu turizm, turizmde çocuk sağlığı ve güvenliği ile çocuğa karşı şiddet ve sömürünün önlenmesinde konaklama sektörünün rolü konularına ağırlık veriliyor. Projenin devamında, eğitici eğitimlerinin Haziran ayı içerisinde Ankara, İstanbul ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu eğitimler ile “Çocuk Dostu Turizm” konseptinin geliştirilmesi ve eğitici eğitimlerinin kurum içi eğitimlere entegre edilerek bu konseptin yaygınlaştırılmasıyla iyi örnek ve uygulamaların artması bekleniyor.