Kars dünyanın sayılı peynir rotalarından biri olacak

Kars Peyniri - gravyer

Last Updated on 1 Aralık 2020 by Yaşar Çelik

Gelecek Turizmde kapsamında desteklenen “Kars Peynir Rotası Projesi” hayata geçti. Proje ile Kars’ın dünyanın sayılı peynir rotalarından biri olması hedefleniyor.

Gelecek Turizmde kapsamında desteklenen “Kars Peynir Rotası Projesi”, 26 Kasım 2020’de gerçekleşen Teknik İstişare Toplantısı ile hayata geçti. Kars Valisi Türker Öksüz’ün ev sahipliğinde online olarak gerçekleşen, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve kamu kurumlarının katıldığı toplantıya büyük ilgi oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından yerel değerleri turizme kazandıran ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan Gelecek Turizmde kapsamında hayata geçen Kars Peynir Rotası Projesi, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanlığı tarafından, Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu ortaklığında yürütülüyor. Kafkas peynircilik kültürünü koruyarak Kars’ta peynir rotası etrafında şekillenen bir turizm anlayışı geliştirilmesi hedefleniyor.

2007 yılından bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen Gelecek Turizmde kapsamında desteklenen Kars Peynir Rotası Projesi ile bölgenin geleneklerinin, unutulmaya yüz tutan yerel değerlerinin, geleneksel bilgi ve üretim tekniklerinin yeniden canlandırması ve gelecek nesillere aktarılması, bölgenin turizm potansiyelinin desteklenerek yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması amaçlanıyor.

#TGilekeşfet önerileri:

Gelecek Turizmde ile Kars’ta “Peynir Rotası”

Kars Peynir Rotası Projesi kapsamında kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve bölgedeki yerel üreticilerin ortak çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk peynir rotası oluşturulacak. Kars’ın yöresel mandıraları ve doğal, kültürel miras alanlarından geçen, iyi yapılandırılmış, haritalandırılmış ve tescillenmiş bir bölgesel rota oluşturmak için Schleswig-Holstein Peynir Rotası iyi uygulama örneğinden yararlanılacak. ‘Kars Peynir Rotası Deneyim Atölyesi’ kurulacak ve peynir rotası üzerinde seçilen mandıralara tur programları organize edilecek. Kars peynirleri envanteri oluşturulup Kars peynir hikayeleri derlenecek ve yayıma hazır hale getirilecek.

Peynir üretimi COVID-19 hijyen standartlarına göre yapılacak

Projenin ilgili tüm ortakları, COVID-19 krizine yanıt olarak düzenlenecek hijyen, dijital okuryazarlık ve sosyal medya yönetimi eğitimlerine katılacak. Peynir üretimi için hijyen standartları belirlenecek ve bu standartlar QR kodları ile ambalajlara yerleştirilecek. Bölgenin farklı peynir çeşitlerini üreten mandıralar projeden doğrudan yararlanacak. Kars Peynir Rotası ziyaretçileri için internet sitesi, sosyal medya hesapları ve mobil uygulama geliştirilecek.

“Bu proje kapsamında kadınların güçlenmesine ayrı önem veriyoruz”

Türkiye’de turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi ve girişimciliği teşvik ederek yerel modellerin oluşturulması hedefiyle 2007 yılından bu yana Gelecek Turizmde projesine katkı sağlamaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Anadolu Efes Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi şunları söyledi:

“13 yıldır sürdürdüğümüz Gelecek Turizmde ile bu yıl Kars, Ayancık ve Köyceğiz’deki yeni projeleri desteklemekten dolayı büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Kadim peynir kültürüne sahip Kars’ın da bu anlamda bizim için çok özel ve değerli bir yeri var. 13 yıldır sürdürdüğümüz Gelecek Turizmde Projesi kapsamında bugüne kadar 200 binin üzerinde insanın hayatına dokunduk, yapılan çalışmalar sayesinde 300’ün üzerinde kadının sürdürülebilir bir gelir kaynağına erişmesine katkı sağladık. Kars Peynir Rotası Projesi’nde de aynı başarıyı hedefliyoruz. En büyük dileğimiz Kars’ın dünya peynir rotalarının artı biri olması ve bu anlamda hak ettiği yeri edinmesidir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının da bu anlamda verimli sonuçlar getireceğine inanıyorum.”

“Türkiye’nin turizm potansiyelini ortaya çıkartmak istiyoruz”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak ise; “Küresel Kalkınma Ağı olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye’de dahil olmak üzere 170 ülke ve bölgede sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ülkelere politika geliştirme, liderlik yapma, ortaklık kurma, kurumsal kapasite geliştirme gibi konularda katkıda bulunuyor. Çalışmalarımızın en güzel örneklerinden birisi de 13 yılı aşkın süredir devam eden Gelecek Turizm’de projesidir. Bu projenin ana hedeflerine bakıldığında Türkiye’nin turizm potansiyelini ortaya çıkartmak, istihdamı arttırmak, yerel kalkınmaya destek olmak, sürdürülebilir modellerin yaratılmasına katkı sağlamak ve yerel kaynakların kalkınmasını sağlamak olarak özetleyebiliriz. Yürüttüğümüz çalışmalarda yerel çalışma ve küresel hedeflerin gerçekleştirilmesi bağlamında turizmi önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu yıl da Kars Peynir Rotası projesini desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Sizler ve paydaşlar ve yöre halkının katkılarıyla turizm alanında en iyi örneklerden biri olacağına inanıyorum.” dedi

Bakanlık olarak Kars Peynir Rotası Projesi’ni en verimli şekilde hayata geçireceğiz

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü yetkilisi Beril Yamaner, “Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarda temel hedefimiz turizm potansiyeli olan alanların bu potansiyellerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek. Böylece turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek, turizmden elde edilen geliri arttırmaktır. Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli çalışmalardan birisi de Gelecek Turizmde Projesi’dir. 2007 yılından bu yana yürüttüğümüz tüm projelerimiz başarı ile devam etmektedir. Bu yıl içerisinde desteklediğimiz üç projeden birisi de Kars Peynir Rotası projesidir. 2020 yılı COVID-19 salgını sebebiyle projelerimizin kapsamını da revize ettik. Bu kapsamda Kars Peynir Rotası’nı en verimli şekilde hayata geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Amacımızı Kars Peyniri’ni bütün kitlelere ve dünyaya tanıtmak

Toplantıya katılan Kars Valisi Türker Öksüz; “Böylesine değerli bir projenin Kars’ta yürütülüyor olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Burası tarihi, kültürü, etnik unsurları bir arada barındırması ve Türk tarım ve hayvancılığında önemli bir şehir. Aynı zamanda turizm merkezleriyle son yıllarda akıllarda güzel bir ivme yakalamış bir şehir. Bu kadar zenginliği bir arada barındıran bir şehre özel ihtimam gösterilmesi gerekiyor. Biz de bu şehrin sahip olduğu potansiyele uygun olarak gerekli çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Çalışmalarımıza Valilik olarak şehrin ekonomisine yön veren turizm ve hayvancılık alanlarına yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Hayvancılıkta Türkiye’de 5’inci sırada yer alıyoruz. Bu bilgileri göz önünde bulundurursak süt ve süte dayalı peynir üretiminin önemli bir potansiyel olduğu sonucuna varıyoruz. Şehrimiz de peynirciliğin gelişiminde önemli bir kent olarak ortaya çıkıyor. Onun için Kars Peynir Rotası Projesi’nin çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Turizme etkisi olacak bir diğer proje ise “Peynir Müzesi” projemizdir. Müzeyi hayata geçirme çalışmalarına başladık. 2,5 aylık bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Peynir Rotası Projesi’nin içinde Peynir Müzesi de yer alır. Amacımız farkındalığı arttırmak, bir yandan da peynirimizi bütün kitlelere ve dünyaya tanıtarak peynir üretiminde ülkemizi önemli merkezlerden biri haline getirmeye çalışmaktır. Projenin başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.