Acentaların 2022 aidatı için karar çıktı

Seyahat acentalarının 2022 yılı aidatları için alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre seyahat acentelerinin 2022 yıllık aidatlarının hesaplanmasında 2022 için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranının yüzde 50’si dikkate alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan konuya ilişkin madde şu şekilde: 

MADDE 7- 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Birliğe ödenecek 2022 yılı yıllık aidatlarının hesaplanmasında 2022 yılı için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranının yüzde ellisi dikkate alınır.”