İstanbul’da Nüfus Azalıyor, Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor

İstanbul'da Nüfus Azalıyor, Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor
İstanbul'da Nüfus Azalıyor, Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor

Last Updated on 8 Şubat 2024 by Turizm Günlüğü

İstanbul, son yıllarda kayda değer bir nüfus azalmasıyla karşı karşıya. 2020’deki COVID-19 pandemisi sonrasında yaşanan düşüşün ardından, kentteki kayıtlı nüfus son verilere göre 252 bin 27 kişi daha azaldı. Bu azalma, ekonomik sıkıntılar ve artan barınma maliyetleri gibi faktörlerin etkisiyle, özellikle şehir merkezinden göçü tetikliyor. İstanbul’da yaşanan bu demografik değişim, şehrin sosyal ve ekonomik yapısını derinden etkileyerek yeni stratejilerin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. İşte İstanbul’da Nüfus Azalıyor, Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor haberimizin detayları…

İstanbul Nüfusunda Gözlemlenen Azalma ve Yaşlı Nüfusun Artışı

İstanbul'da Nüfus Azalıyor, Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor
İstanbul’da Nüfus Azalıyor, Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın raporuna ek olarak, İstanbul’da kayıtlı nüfusun son verilere göre 252 bin 27 kişi azaldığı belirtiliyor. Bu düşüş, 2000 yılından bu yana ilk defa, COVID-19 pandemisi sebebiyle 2020 yılında yaşanan 56 bin 815 kişilik azalmanın ardından ikinci büyük düşüş olarak kayıtlara geçmiştir.

İstanbul’da Yaşlı Nüfusun Oranı Artıyor

İstanbul'da Nüfus Azalıyor, Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor
İstanbul’da Nüfus Azalıyor, Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor

İstanbul’daki demografik değişimler arasında yaşlı nüfusun oranındaki artış da dikkat çekici. Şehirde 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı %10,2’ye ulaşmış durumda. Bu oran, şehrin yaşlandığını ve yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına yönelik politika ve hizmetlerin öneminin arttığını gösteriyor.

Ekonomik Sıkıntılar ve Barınma Krizi Nüfus Hareketlerini Etkiliyor

İstanbul’da yaşanan nüfus azalmasının arkasında yatan nedenlerden biri de ekonomik sıkıntılar ve barınma krizi. Özellikle geçim derdi ve reel gelirdeki sürekli düşüş, İstanbulluları zorluyor. Son yıllarda artan barınma maliyetleri, özellikle şehir merkezinde yoğun bir şekilde yaşanan kriz nedeniyle, birçok kişinin şehir merkezinden ayrılmasına yol açıyor. Bu durum, İstanbul’un sosyoekonomik yapısında önemli değişikliklere işaret ediyor ve kent planlaması ile sosyal politikalar açısından yeni stratejilerin geliştirilmesini gerektiriyor.

Bu rapor ve veriler ışığında, İstanbul ve genel olarak Türkiye’nin karşı karşıya olduğu demografik ve ekonomik zorluklar, derinlemesine analiz ve kapsamlı çözüm yaklaşımlarını zorunlu kılıyor. İstanbul’un nüfus dinamiklerindeki bu değişimler, şehrin geleceğini şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Türkiye ve İstanbul’da Nüfus Yaşlanıyor: İstanbul Planlama Ajansı Raporu Açıklandı

İstanbul Planlama Ajansı’nın en son raporu, Türkiye ve özellikle İstanbul’da yaşanan demografik değişimleri detaylandırıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan nüfus verileri, hem ülke genelinde hem de İstanbul özelinde dikkate değer demografik kaymaların yaşandığını ortaya koyuyor.

İstanbul’da Doğum Oranlarında Dikkat Çekici Düşüş

Rapora göre, İstanbul’da yeni doğan bebek sayısında geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre %9, son on yıla kıyasla ise %31’lik bir düşüş yaşandı. Eğer on yıl öncesinin nüfusu bugünkü kadar olsaydı, yenidoğan bebek sayısındaki düşüş %40 civarında olacaktı. Bu, şehrin ve ülkenin demografik yapısında önemli değişikliklerin yaşandığını gösteriyor.

Türkiye’nin Nüfus Artış Hızı Tarihin En Düşük Seviyesinde

2023 yılında Türkiye’nin nüfus artış hızı, ‰1,1 (binde bir) ile Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine ulaştı. Bu düşüş, Türkiye’nin yaşlanan bir nüfus yapısına doğru ilerlediğinin önemli bir göstergesi.

İstanbul’da Ortanca Yaş Artıyor

İstanbul’daki demografik değişimler sadece doğum oranlarıyla sınırlı kalmıyor; şehrin yaş ortalaması da yükseliyor. 2013 yılında 30,9 olan ortanca yaş, 2023’te 34’e çıktı. Bu veriler, İstanbul’un giderek yaşlanan bir nüfus yapısına sahip olduğunu ve bu durumun sosyal ve ekonomik açıdan çeşitli sonuçları olabileceğini işaret ediyor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın raporu, Türkiye ve İstanbul’un karşı karşıya olduğu demografik zorlukları ve bu zorlukların gelecekteki olası etkilerini gözler önüne seriyor. Bu değişimler, planlama ve politika yapımında dikkate alınması gereken önemli faktörler arasında yer alıyor.