Martı Otelleri’ne idari para cezası…

Martı Myra Hotel

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), özel durum açıklamasını gecikmeli olarak yapması nedeniyle Martı Otel İşletmeleri’ne 38 bin 308 liralık idari para cezası kesti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Martı Otel İşletmeleri (MARTI) ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MRGYO) hakkında yürütülen incelemeleri tamamladı.

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre Kurul, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Martı Otel İşletmeleri’ne kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı bulunan içsel bilginin gizliliği ortadan kalkar kalkmaz yapılması gereken özel durum açıklamasının gecikmeli olarak yapılmış olması sebebiyle 38 bin 308’er lira olmak üzere toplamda 76 bin 616 lira idari para cezası kesti.

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

 “Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcılar tarafından, yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan ilgili şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabilir.

Öte yandan, ilgili şirketlerin ilk genel kurul toplantılarında, ilgili şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.”