Turizm taşımacılarına havalimanı taşıma izni…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 4 Şubat 2020 tarihli Havayolu+Karayolu Kombine Taşımaları Genelgesi yayımlandı. İşte detaylar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Havayolu+Karayolu Kombine Taşımaları Genelgesi’ni yayımladı.

Genelge kapsamında Büyükşehir ve büyükşehir olmayan illerdeki havalimanı + otobüs taşımalarına yönelik düzenlemeler de yer aldı.

Havayolu + Karayolu Kombine Taşımaları Genelgesi’nde, 23 Ağustos 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) ile getirilen hükümleri ve uygulama esnasında yaşanan tecrübe çerçevesinde yeniden değerlendirilerek havayolu+karayoluyla yapılan kısmına yönelik yeni belirlenen esaslar çerçevesinde yapılması kararı alındığı belirtildi.

Genelgeye göre D2 ve B2 belgeli turizm taşımacıları grup yolcuyu şehir içinden havalimanına, havalimanından da yurt içi mesafeye bakılmaksızın taşıyabilecek.

Buna göre 98694136/249-8795 sayılı Genelge kapsamında şu düzenlemelere yer verildi: 

a) Büyükşehir havalimanı+otobüs taşımaları Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde havalimanı kara tarafı, şehir merkezi havalimanı kara tarafı arasında başlayıp biten karayolu kısmı

  1. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından.
  2. Bu genelge kapsamında şartları sağlamaları kaydı ile Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY – 22) uyarınca A grubu Çalışma Ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişileri tarafından,
  3. Havalimanı ulaşım kolaylıkları ve yolcu taşıma kapasitesi kapsamında taşıma yapılacak Havalimanında Bakanlıkça işletmeci görüşü alınarak yapılacak değerlendirme neticesinde yine Bakanlıkça izin verilenler tarafından yapılır.

b) Büyükşehir hariç diğer il sınırları içerisindeki karayolu kısmı: 

Havalimanı ile mesafesine bakılmaksızın aynı il sınırları içinde kalan yerleşim yerlerine veya bu yerlerden havalimanlarına tespit edilmiş bir güzergahta belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre otobüsle olan tarifeli yolcu taşımaları Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği(SHY-22) uyarınca A Grubu Çalışma Ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişileri veya D4 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından yapılır.

c) Şehirler arasındaki karayolu kısmı

Havalimanları ile diğer illerde bulunan yerleşim yerleri veya bu yerler ile havaalanları arasında belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre; tespit edilmiş bir hat ve güzergahta otobüsle yapılacak uluslararası tarifeli yolcu taşımaları B1 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından yapılır.

ç) Uluslararası taşımalar 

Havalimanı ile ülkemiz sınırları dışında kalan yerleşim yerleri arasında belirli zaman ve ücret tarifesi tespit edilmiş hat ve güzergahta otobüsler yapılacak taşımaları B1 yetki belgesine sahip taşımacılar yapabilir.

2) Uçak + otobüsle yapılan kombine yolcu taşımaları 

Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın uçak kalkış ve varış saatlerine göre aynı taşıtla aynı yolcu grubun/ grupların herhangi bir noktadan alınarak havalimanına götürülmesi veya havayolu ile gelen yolcu grup /grupların havalimanından alınarak herhangi bir yerleşim yerine yurtiçi taşıma mesafesine bakılmaksızın B2 veya D2 uluslararası alanda ise B2 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından yapılır.

3) Uçak+otomobil ile yapılan kombine taşımaları

a) Havalimanları ile yerleşim yerleri arasında otomobil ile yapılacak yolcu taşımaları 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında verilen tahditli plakalı şehir içi ticari taksiler ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilen A1 yetki belgesine sahip taşımacıların Yönetmeliğin 40. Maddesinin üçüncü fıkrasındaki yükümlülükleri yerine getirilmesi zorunludur.

b) Havalimanı işletmecisi tarafından alan/yer tahsis edilen ticari taksiler haricinde diğer ticari taksiler havalimanlarından yolcu alamazlar.