Sürdürülebilir gastronomide yeşil ve çevreye duyarlı oteller

ibis Trujillo

Last Updated on 27 Ekim 2021 by Yaşar Çelik

Yaşadığımız yüzyılda işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için sosyal sorumluluk faaliyetlerine dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle sürdürülebilir gelecek için çevresel sorunların düzeltilmesi noktasında yeşil pazarlama faaliyetleri sosyal sorumluluk projelerinin başında gelmektedir (Atay ve Dilek, 2018).

Turizm sektöründe pazarlama kapsamında uygulanan yeşil projeler, turistlerin seyahatlerinde satın alma süreçlerini etkileyen önemli faktörlerden birisidir (Aylan ve Sezgin, 2016). Gıda israfı yönünde sürülebilir geleceğe katkı sağlayan bu uygulamalar her yıl farkındalığı arttırmak için 16 Ekim’de Dünya Gıda Günü, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bir etkinlik düzenlenmektedir (FAO, 2021).

Bu çerçevede AB uyum yasaları, Yeşil Oteller Birliği (Green Hotels Association, 2014), geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğu Kopenhag Dünya İklim Değişikliği Konferansında, ülkelerin hazırlamış olduğu turizm mevzuatı incelendiğinde turizm işletmelerinin uzun vadede varlıklarını sürdürebilmeleri için yeşil pazarlama uygulamalarını dikkate almaları gerektiği belirtilmiştir (Aylan ve Sezgin, 2016). Bu tür çabalar küresel olarak ivme kazanırken, konaklama endüstrisindeki pek çok kişinin de davanın arkasında olduğunu görmek şaşırtıcı değil. Çiftlikten sofraya konseptine geçişten gıda israfını azaltmaktan hatta kendi ürünlerini yetiştirmekten otellerin bu tür uygulamaları çevreyi korumaya olan bağlılıklarını gösteriyor. İşte konaklama sektöründe uygulanan yeşil pazarlama faaliyetleri;

The Rilano Hotel Hamburg, Hamburg, Almanya

Gıda israfını ortadan kaldırmayı kendisine felsefe edinmiş olan The Rilano Hotel Hamburg, otelin restoranından kalan yiyeceklerin fazlasını satan bir uygulama olan Too Good To Go ile iş birliği yapmaktadır. Yapılan bu iş birliği ile tüm taraflar kazanç sağlamaktadır. Yani tüketiciler otelden daha düşük fiyata lezzetli yemeklerin tadını çıkarmakta, otel yiyecek israfını ortadan kaldırır ve dünyanın değerli kaynakları böylelikle korunmaktadır.

Atrium Hotel Mainz, Mainz, Almanya

Atrium Hotel Mainz sürülebilir kalkınmayı desteklemek için yeşil şef hareketini başlatmıştır. Yeşil şefler yemeğin israfından kaçınmaya, bölgesel satın alıma ve yerli ürün kullanıma odaklanmıştır. Bunların yansıra otel kendi balını üretip “Kara Arılar” isimli bir koloni kurmuştur. Atrium Hotel Mainz, enerji ve su tüketiminin yanı sıra gıda ve atık azaltma konusundaki çevre koruma çabalarından dolayı DEHOGA Çevre Kontrolü tarafından usulüne uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

İbis Oteller Zinciri

İbis Otel su tasarrufu, enerji tasarrufu, atık yönetimi ve biyo-çeşitliliği korumak için sürdürülebilir kalkınmaya yönelik birçok faaliyet yapmaktadır. İbis Otel çevrenin korumasına yönelik gerçekleştiği projeleri ile ISO 14001 kriterlerini uyumlu çevreye duyarlı bir otel zinciridir. Araştırmalara göre İbis Otel su tasarrufuna yönelik izlediği politika ile 2007 yılında toplamda 38.100.100 litre su tasarrufu sağlamıştır. Yenilenebilir enerji projesi ile çeşitli yollar izlemiş ve sıcak su üretimini enerji panellerinde sağlayarak bünyesindeki birçok otelde kullanmıştır (Atay ve Dilek, 2013).

Caravelle Saygon, Ho Chi Minh, Vietnam

Otel misafirlerine unutulmaz mutfak deneyimleri sunarken sürülebilir çevre konusuna da hassasiyet gösteriyor. Bu kapsamda otel “Sipariş üzerine pişirilen” büfe ile gıda atıklarının hayvan yemi olarak kullanılmak üzere çiftliklere gönderilmesi ve gıda atıklarının sınıflandırılması gibi önlemlerle gıda israfının ortadan kaldırılması yönelik önemli uygulamaları yerine getirmektedir. Bunlara ek olarak, içecekler için paslanmaz çelik ve kâğıt pipetler ile paket yiyecekler için kâğıt kutular kullanıldığından, eko-bilinçli yemek yiyenlere yönelikte uygulamaları da bulunmaktadır.

Rilano Hotel Münih, Münih, Almanya

Rilano Hotel sürdürülebilir gastronomiye katkıda bulunmak için otelin bahçesinin tam ortasında kendi baharatlarını ve otlarını yetiştiriyor. Konuklara en taze malzemelerle hazırlanan enfes bir yemek ikram edilmesinin yanı sıra, otelin bu çevre dostu uygulaması, gıda israfını ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya da yardımcı oluyor.

Calista Luxury Resort Hotel, Antalya

Calista Luxury Resort, yapım aşamasından itibaren uyguladığı faaliyetler ve yönetimin bakış açısı ile “Çevreye duyarlı tesis” özelliğini kazanmıştır. Calista Luxury otel, işletmesine ürün ve hizmet sağlayan tedarikçilerinden ISO14001 belgesi isteyerek geri dönüştürülebilir ürünleri satın almayı tercih etmiştir. Hijyen dalında ise gıda analizlerini kendi bünyesinde yaparak personeline eğitim amaçlı kullanmak üzere tasarladığı “Özel Gıda Analiz Laboratuarı” projesi ile konaklama işletmeleri arasında kendisine fark yaratmıştır. “Turizmde kalite; çevre duyarlılığından geçer” felsefesini benimseyerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yeşil Yıldız” sembolünü 2009 tarihinde Türkiye’de ilk kazanan otel olmuştur.

SONUÇ

Turizm, insan kaynaklı hizmet sektörü olduğu için gelir ve kâra önem verilmiş olması sektörün çevreye vermiş olduğu olumsuz etkilerin göz ardı edilmesine sebep olmuştur. Sektörün çevresel etkilerini sık yapılan denetimler, teşvikler ve eğitim yolu ile en aza indirmek mümkündür. Konaklama işletmelerinin, son zamanlarda artan küresel ısınmaya karşı varlığını korumak ve global pazarda sürdürülebilirliğini sağlamak için çevreye yönelik etkilerini olumlu hale çevirmeli ve bilinçli tüketicilerin dikkatini çekecek uygulamalar yapmalıdır. Konaklama işletmelerinin enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması ve çevresel yönetim alanlarına dikkat etmesi ve önem vermesi işletmenin imajına olumlu katkılar sağlamaktadır. Konaklama işletmelerinin çevre dostu yeşil pazarlamayı tercih etmesi, pazarlama sahasında rekabeti olumlu etkileyen en önemli unsurdur.

Kaynakça

  • Atay, Y. & Dilek, S. (2013). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI: IBIS OTEL ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 203-219. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduiibfd/issue/20819/222796
  • Aylan, F. K., & Sezgin, M. (2016). TURİSTLERİN YEŞİL OTELLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ VE KALMA NİYETLERİ: ANTALYA’DA BİR ARAŞTIRMA. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1), 285-300.
  • Atrium Hotel Mainz (2021). https://www.atrium-mainz.de/. Erişim Tarihi: 14.10.2021.
    Caravelle Saygon (2021). https://www.caravellehotel.com/ Erişim Tarihi: 14.10.2021.
  • FAO (2013). https://www.fao.org/home/en. Erişim Tarihi: 15.10.2021.
  • Atrium Hotel Mainz (2021). https://www.atrium-mainz.de/. Erişim Tarihi: 14.10.2021.
  • The Rilano Hotel Hamburg (2021). https://www.rilano-hotel-hamburg.de/. Erişim Tarihi: 14.10.2021.

Yazarlar:

Zihni BİLİR
Tansu Elif DİNÇ