Sağlık turisti kimdir?

Sağlık turisti
Sağlık turisti

Last Updated on 30 Ocak 2023 by Turizm Günlüğü

Sağlık turisti, öncelikle yaşamını sürdürdüğü yerlerde bulamadığı sağlığını dışarılarda arayan insan demektir. Bundan dolayı bu insanda ön plana çıkan, turist kimliği olmaktadır.

Sağlık turisti; sağlık hizmetlerinin beraberinde eğitim, boş zaman, eğlence ve spor gibi etkinlikler aracılığı ile ev – iş meşguliyetlerini gidermek için eski sağlığını koruyacak veya mevcut sağlık problemlerini giderecek ürünleri ve hizmetleri satın almaktadır.

Daha erişilebilir tedavi için seyahat

Dünya genelinde milyonlarca kişi, kendi ülkelerindeki sağlık sistemine erişmede yaşanan zorlukları, sağlık sistemine yönelik katı hukuki düzenlemeler gibi kısıtlılıkları aşmak amacıyla, tedavinin daha erişilebilir olduğu ülkelere seyahat gerçekleştirmektedir.

Sağlık turisti tedavi alacağı hastaneyi nasıl seçiyor?

Gerçekleştirilen farklı çalışmalar, sağlık turistlerinin hizmet alacağı sağlık kuruluşunu seçme ölçütlerini belirleyen etmenlerin; maliyet avantajı, coğrafi yakınlık, hizmet kalitesi, sağlık profesyonellerinin başarısı gibi etmenler olduğunu göstermektedir.

Hastaların sağlık için başka ülkeye gitme nedenleri
Sağlık turisti
Sağlık turisti

Ehrbeck, Guevara ve Mango (2008) sağlık hizmetleri satın almak amacıyla yurt dışına çıkan kişileri güdüleyen sebepleri ortaya koymak için kapsamlı bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, 49.980 hastayla yapılan görüşme neticesinde yolculuk yapmak için birden fazla çeşitli sebep saptanmıştır. Bu saptanan sebepler (Ehrbeck vd., 2008; Baynazoğlu ve Serce, 2014; Görener, 2016, s. 163); az maliyet, daha fazla ilgi gösterilmesi, daha kısa tedavi – bekleme süreleri, daha kaliteli hizmet, gizlilik ihtiyacı, deneyim talebi, uzmanlık talebi, üstün teknik donanım talebidir.

OKUMA ÖNERİSİ:
Sağlık turisti kimdir?
Medikal turizm nedir?
Sağlık turizmi nedir?

Sağlık turizmine katılan turist tipleri

Sağlık turisti
Sağlık turisti

Sağlık turizmi pazarı yönünden ziyaretçiler veya turistler gruplara ayrılmaktadır. Bu gruplar şöyle belirtilebilir:

Yalnızca turist: Ziyaret gerçekleştirdikleri ülkede herhangi bir tıp hizmetinden faydalanmayan ziyaretçiler veya turistlerdir.

Tatilde hastalanıp tedavi edilen turist: Yolculuğu esnasındaki rahatsızlanma veya kaza sebebiyle tıp hizmeti ve tedavi alan turistlerdir.

Tatil ve tedavi amaçlı turistler: Bu turistler, ziyaret gerçekleştirdikleri ülkeye veya bölgeye tam manasıyla tıbbi sebepler ile gitmezler. Lakin ziyaret gerçekleştirdikleri bölgede birtakım rahatsızlıkları için tedavi imkânlarının olması tercih sebepleridir. Bir başka ifadeyle, tatilde tedavi amaçlı turistlerdir.

Tatil yapan hastalar: Bu ziyaretçiler aslında bir bölgeye tedavi olmak amacıyla gitmektedirler. Lakin iyileştikten sonra veya tedavi sonrası gittikleri bölgede tatil de gerçekleştiren ziyaretçilerdir.

Yalnızca hastalar: Bu grup altındaki medikal turistlerin bir bölgeye gitme maksatları sadece o bölgede tedavi olmak veya operasyon geçirmektir. Bu kişilerin tatil yapma gibi maksatları bulunmamaktadır.

Sağlık turizminde ülke seçimini belirleyen 6 ana kriter
Sağlık turisti, Medical Tourism-Sağlık turizmi nedir?
Medical Tourism-Sağlık turizmi nedir?

Sağlık turizminde ülkelerin tercih edilmesinin birtakım sebepleri bulunmaktadır. Tontuş (2017) söz konusu sebepleri şöyle ifade etmektedir:

• Ülkenin başlıca gelirlerinin turizm geliri olduğu için tercih edilmektedir (Kosta Rika, Kıbrıs Rum Kesimi, Singapur, Tayland gibi).
• Ülkenin politik ve coğrafi konum avantajları sebebiyle tercih edilmektedir (Malezya, Brezilya, İran, Ürdün gibi).
• Ülkenin sağlık hizmetleri kalitesinin ve teknolojik donanımının iyi olmasından dolayı tercih edilmektedir (Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi).
• Ülkede geçmişten gelen turizm ve sağlık turizmine önem verme politikaları sebebiyle tercih edilmektedir (İspanya; yaşlı turizmi, Macaristan; termal turizm, Hindistan; tıp turizmi gibi).
• Yabancı sermaye girişi ve yurt dışında eğitim almış hekim avantajlarını değerlendirmeleri sebebiyle tercih edilmektedir (Brezilya, Ürdün, Hindistan, Malezya, Malta gibi).
• Birden fazla yönden (kaliteli sağlık hizmeti sunumu, sağlıkta ileri teknoloji, ekonomik fiyat, turizm ülkesi olması, coğrafi konum vb. yönden) avantajları bir arada bulunduran ülkeler tercih edilmektedir (Türkiye, Malezya, İsrail gibi).

KAYNAK 

Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi – Oguzhan Journal of Social Sciences
Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 1 Aralık 2021 December (s./p.: 197-216)

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL TURİZMDE ÖNE ÇIKAN SAĞLIK UYGULAMALARI
HEALTH TOURISM PROMINENT IN MEDICAL TOURISM WITHIN THE SCOPE OF HEALTH PRACTICES

Hakkı ÇILGINOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, hcilginoglu@kastamonu.edu.tr

Oğuz ÇAM, Yüksek Lisans Öğrenci, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, İnanç Turizmi Bölümü, oguzcam911@gmail.com