Turizm Bakanı TÜRSAB dışındaki dernek başkanları ile bir araya geldi

Last Updated on 28 Aralık 2019 by Yaşar Çelik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün saat 11:00’de İstanbul Lütfü Kırdar’da turizmci sivil toplum dernek başkanları ile 1618 sayılı yasada TÜRSAB ile hem fikir olmadığı maddeleri görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çağrısıyla toplantıya katılan dernek (TİSAD, TURSAD, TUSAD, OTSAD, HURSAD, UBSAD, SAYD) başkanlarına 23. Dönem TÜRSAB yönetimi tarafından kendilerine gönderilen ve 1618 sayılı seyahat acentaları kanunda değiştirilmesini istedikleri maddelerden bazıları için görüş istedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çağrısıyla toplantıya katılan dernek (TİSAD, TURSAD, TUSAD, OTSAD, HURSAD, UBSAD, SAYD) başkanları.

Bakanın karşı olduğu ve görüş istediği maddeler şunlar:

  • TÜRSAB’ın bakanlığa gönderdiği öneride paket tur tanımında bir değişiklik öngörülüyor. Fakat Bakan bu değişikliğe gerek olmadığını Ticaret Bakanlığı’nın tanımı ile devam edilmesi gerektiği savundu.
  • TÜRSAB, bakanlığa gönderdiği taslakta seyahat acentası belgesini bakanlığı devreden çıkarak kendi vermeyi önerdi. Bakan toplantıya katılan dernek başkanlarına buna da karşı olduklarını belirtti.
  • TÜRSAB yeni yasada seyahat acentası çalışanları için sertifikasyon istedi, bakanlık buna da TÜRSAB’a yeni bir gelir kapısı olur diye karşı olduğunu belirtti.
  • En önemli gündem maddeleri arasında yer alan belge devri de toplantıda gündeme geldi. Ersoy, bakanlık belge devrine karşı olmadığını ama TÜRSAB tarafından gönderilen taslakta bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.
  • TÜRSAB’ın haksız rekabetin ortadan kalkması için önerdiği dijital platformaların Türkiye’de seyahat acentası olarak faaliyet göstersin önerisine Ersoy, buna gerek olmadığını, yeni çıkarılan Dijital Hizmet Vergisi kapsamında yüzde 7,5 vergi vermeleri durumunda bunun mümkün olduğunu belirtti.
  • TÜRSAB’ın ihtisas acentaları kurulsun önerisine ise Ersoy, karşı olduklarını belirtti.
  • TÜRSAB’ın yeni yasada yurtiçi ve yurtdışı tur satan acentaların tüketici lehine satın alınan tura ilişkin sigorta yapmak zorunluğu önerisine Ersoy, yurtdışı turlar için bu olabilir ama yurtiçi turlar için gerek olmadığını belirtti.
  • TÜRSAB tarafından önerilen yeni acenta belgesi bedeli olarak 400 bin TL önerisine Ersoy, buna da karşı olduklarını zaten her yıl bu belgeye belli oranda zam geldiğini var olan haliyle yeni belge alma şartlarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

YENİ YASANIN AKIBETİ

Toplantıya katılan dernek başkanları Ersoy’un tek tek karşı olduğu maddeleri okumasından sonra söz alarak ilgili maddeler hakkında görüş belirttiler.

Ersoy, dernek başkanlarının daha kapsamlı eleştirileri ve önerileri için bakanlığa mail atmalarını önerdi. Toplantının genel havasının ise taslakta yapılacaklar yeni düzenlemeler sonrası bir an önce meclise gelerek yasalaşması yönünde oldu. Ersoy, dernek başkanlarının bu talebine fazla değişiklik istemezseniz yasa daha çabuk meclise gelir diyerek cevap verdi.