Türkiye’nin ilk ‘Turizm Ansiklopedisi’ yayınlandı

Son Güncelleme Tarihi

İki yıllık bir süreçte farklı üniversitelerden 13 Profesör, 11 Doçent ve bir Dr. Öğretim Üyesi’nden oluşan 25 Alan Editörü’nün katkılarıyla hazırlanan “Turizm Ansiklopedisi – Türkiye” kitabı yayınlandı.

Her bir alan editörünün sayıları 10 ile 25 arası değişen yazar ile kendi çalışma grubunu oluşturup ansiklopedi maddelerini belirlemesi ile şekillenen çalışma, her biri kendi alanlarının uzmanı ya da ilgili alanlarda önemli çalışmaları olan çoğunluğu akademisyen 380 yazar, toplam 1672 maddenin içeriğini hazırladı.

TURİZMİN 3 TEMEL ALANI

Editörlüğünü ABD Massachussets Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muzaffer Uysal ile Prof. Dr. Orhan İçöz’ün yaptığı eserdeki bu maddelerin belirlenmesinde doğrudan turizmin üç temel alanı olarak kabul edilen “Ulaştırma, Konaklama ve Yeme-İçme” faaliyetlerine öncelik verildi.

TOPLAM 1672 MADDE

Kitabın adının uzantısında yer alan “Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları” ifadesinin kullanılma nedeni; insanların “yer değiştirme” hareketlerini açıklayan ve uzmanlar tarafından bu sektörün “dinamik” unsuru olarak tanımlanan “Seyahat ve Turizm” kelimelerinin doğrudan “Turizm” kavramı altında; “Konaklama” ve “Yeme-İçme” gibi sektörün “statik” unsurlarını oluşturan konuların da diğer yan faaliyetlerle birlikte “Ağırlama” kavramı içinde yer alması olarak belirtiliyor.

Turizmin bu temel alanlarındaki kavramların yanı sıra, turizm ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan diğer alanlardaki kavramlara da yer verilerek söz konusu eser toplam 1672 maddeden oluşuyor.

Türkiye’de bugüne kadar özel olarak “turizm” içerikli bir çalışma henüz yapılmamıştır. Kitabın sunum yazısında konuya ilişkin şu ifade ediliyor:

“Türkiye’de 1965 yılında basılmış olan ve içinde turizm ile ilgili konular olarak sadece mekânsal tanıtımların ve bazı turistik değerlere ilişkin bilgilerin yer aldığı bir kitap olsa da, bunun doğrudan bir turizm ansiklopedisi olduğu söylenemez. Oysa ki, batı ülkelerinde yayınlanmış olan çok sayıda turizm ansiklopedisi bulunmaktadır. Bu kitapların başlıca özelliği de doğrudan ve sadece turizm konusundaki bilgiye akademik bir format ve içerikle yer vermeleri ve büyük bir kısmının da çok sayfalı (800-1000 sayfa gibi) tek bir kitaptan oluşmasıdır.”

7 bin maddelik Türkiye Turizm Ansiklopedisi geliyor