Turizm çeşitleri nelerdir?

1990’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında kitle turizminin turizm olgusuna olan zararının anlaşılması ile alternatif turizm ve özel ilgi turizmi çeşitlerine karşı yatırımın artması sağlanmıştır. Çünkü kitle turizmi, aşırı turizmi ortaya çıkarmakta, destinasyonlardaki tahribatı da katbekat arttırmaktadır. İşte bu sebeple turizm çeşitlerinin artırılması sağlanmış, onlarca farklı turizm çeşidi ortaya çıkmıştır. Peki, turizm çeşitleri nelerdir? Tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsedeceğiz.

Alternatif Turizm Nedir?

Yaz turizmi dışında kalan tüm turizm çeşitlerine, alternatif turizm adı verilmektedir. Tüm bu turizm çeşitleri ile hedeflenen, turistik seyahatleri çeşitlendirmek ve destinasyonların tahribatını önlemektir. Peki, alternatif turizmin özellikleri nelerdir?

• Turizmde yaz turizmi dışındaki diğer turizm çeşitlerini ön plana çıkarmak,
• Kitle turizminin zararlarını azaltmak,
• Destinasyonların tahribatını önlemek,
• Yerel halkın desteklenmesini sağlamak ve
• Turizmin mevsimsel özelliğini ortadan kaldırmak gibi pek çok özelliği bulunmaktadır.

Yukarıda da görüldüğü üzere, alternatif turizm çeşitleri ile turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılması sağlanabilmektedir. Çünkü tüm turizm çeşitlerinin ülke içerisinde planlı şekilde uygulanması, ülkenin kalkınması açısında da büyük fayda sağlayacaktır.

Turizm Çeşitleri Hangileridir?

Genellikle özel ilgiyi gerektiren alternatif turizm çeşitleri ile turistik seyahatler çeşitlendiği gibi daha eğlenceli hale de gelmektedir. Bu şekilde ayrıca turizm sektörüne bağlı alt sektörlerin tamamı hareketlenmektedir. Peki, turizm çeşitleri nelerdir?

  • Kış Turizmi

Kış sporlarının gerçekleştirilmesi için uygun ortamın hazırlanması, bu tür alanlarda turistik mal ve hizmetlerin tüketilmesi, kış turizmi tanımını ortaya çıkarmaktadır. Türkiye de kış turizminden yeterli şekilde faydalanamadığı için, maalesef ki bu sebeple turizmin mevsimsel özelliği tam anlamı ile ortadan kaldırılamıyor. Ancak kayak merkezlerine yapılan yatırımların arttırılması ile bu sorun çözülebilir. Bunun yanında kış turizminin maliyeti yüksek bir turizm çeşidi olması sebebi ile ekonomik durumu iyi olan turistler bu turizm çeşidini tercih etmektedir.

  • Gastronomi Turizmi

Bir yöreye ait olan gastronomik ürünlerin tüketilmesi, bu süreçte turistik mal ve hizmetlerden yararlanması, gastronomi turizmi demektir. Türkiye’de Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Afyon gibi çok önemli gastronomik değerlere sahip şehirler bulunuyor. Bu nedenle turizm çeşitleri arasında gastronomi turizminin ülke ekonomisi konusunda pek çok faydası var. Ayrıca bu turizm çeşidi, ülke içerisinde gerçekleştirilen pek çok festival ile de desteklenmektedir.

  • Sağlık Turizmi

Kişilerin tedavi amaçlı olarak farklı destinasyonlara seyahat etmesi, tedavi süreci içerisinde ve sonrasında turistik mal ve hizmetlerden yararlanması, sağlık turizmi anlamına gelir. Sağlık turizmi konusunda gelişmiş ülkeler kategorisinde yer aldığı için, Türkiye’yi tedavi maksatlı ziyaret eden turistlerin sayısı oldukça yüksek. Ancak son dönemde gelişen olaylar ile bu turizm çeşidindeki ilerleme henüz tam anlamı ile bilinemiyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz yıl olan 2022’de bunu çok daha rahat şekilde kavrayacağız.

  • Kültür Turizmi

Destinasyonların kültürel ve tarihi değerlerini keşfetmek maksadı ile seyahate çıkmak, bu süreçte destinasyonlarda sunulan turistik mal ve hizmetlerden yararlanmak anlamına gelir. Ayrıca Türkiye kültürel değerleri bakımından oldukça zengin bir konumda yer alıyor. Bu nedenle her bölgemizde kültür turizmi faaliyetleri büyük bir yoğunlukla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Türkiye’de UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan eserlerin sayısı 2021 yılında listeye dahil olan Malatya Arslantepe Höyüğü ile 19’a yükselmiştir.

  • İnanç Turizmi

İnsanların inançlarını yaşayabilmek, hac vazifesini yerine getirebilmek için farklı destinasyonları ziyaret etmesi, bu süreçte destinasyonların sunduğu mal ve hizmetlerin tüketilmesidir. Türkiye çok eski bir tarihe sahip olup, medeniyetlerin beşiği olarak adlandırıldığı için, tarih boyunca pek çok dini eser inşa edilmiştir. Bu nedenle inanç turizmi kapsamında Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayısı oldukça yüksek. Ayrıca İslam dininin bir gereği olan hac vazifesini yerine getirmek de bir turizm hareketidir.

  • Kongre Turizmi

1990’larda yapılan pek çok turizm tanımında iş için gerçekleştirilen seyahatlerin turizm hareketi kapsamında yer almadığı belirtilmiştir. Ancak sonrasında iş için gerçekleştirilen seyahatlerde, gidilen destinasyonda turistik mal ve hizmetlerin tüketilmesinin, bir turizm hareketini ortaya çıkardığı anlaşılmıştır. Bu nedenle kongre turizmi adında bir turizm çeşidi ortaya çıkmıştır. Kongre turizmi; kongre ve toplantılar için farklı bir destinasyona seyahat edilmesi, seyahat sırasında turizm olgusunun içerisinde bulunan özelliklerin gerçekleştirilmesi ve bu süreçte turistik mal ve hizmetlerin tüketilmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki turizm çeşitlerinin yanı sıra pek çok farklı turizm çeşidi de bulunmaktadır. Bazı turizm çeşitlerinin yeni yeni ortaya çıkması tepkiye neden olsa da bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu herkese açık bir düşüncedir.

Diğer Turizm Çeşitleri

Gerçekleştirilen faaliyete, destinasyona ve daha pek çok farklı özelliğe göre ortaya çıkan turizm çeşitlerinden bazıları da aşağıdaki gibidir:

• Ekoturizm
• Botanik Turizmi
• Kuş Gözlemciliği Turizmi
• Hüzün Turizmi
• Medikal Turizm
• Helal Turizm
• Agro (Tarım) Turizmi
• Glamping Turizm
• Macera Turizmi
• Kültürel Miras Turizmi
• Av Turizmi
• Deniz Turizmi
• Kruvaziyer Turizmi
• Balon Turizmi
• Özel İlgi Turizmi
• Mağara Turizmi
• Yayla Turizmi
• Termal Turizm
• Golf Turizmi
• Akarsu Turizmi
• Diaspora Turizmi

Yukarıdaki turizm çeşitleri de son dönemde oldukça popüler olmanın yanında, ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Turizm Bloğu: Turizme Bakış

Turizm fakültelerinde okutulan bölümlerdeki turizm terimleri, turizm ile ilgili bilgileri, turizm çeşitlerini ve turizme ait tüm bilgileri paylaşan Turizme Bakış, akademik bir turizm bloğu olarak faaliyet yürütmektedir. Turizme Bakış’ta;

• Turizm Terimleri,
• Turizm Gelişmeleri,
• Turizm İstatistikleri,
Turizm Çeşitleri
• Turizm Terimleri ve
• Gezilecek Yerler gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca Turizme Bakış’ta tüm turizm çeşitleri ile ilgili kapsamlı bilgilere ulaşılabilmektedir.

Turistik değerlere ve altyapıya sahip olan destinasyonlar için önemli bir gelir kaynağı olan turizm, her ne kadar pandemiden etkilense de 2022 yılı itibaren hız kazanmaya başlayacaktır. Biz de bu içeriğimizde turizm için önemli bir soru olan “Turizm Çeşitleri Nelerdir?” sorusuna detaylı bir cevap vermeye çalıştık.