Salda Gölü için önemli karar!

Burdur’da yer alan ve son dönemde ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım ve yönetimine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanacak ve onaylanacak.

Bu bölgede önceden onaylı planlar uyarınca mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına, ruhsat ve eklerine göre devam edilecek.

Salda Gölü imara açılacak mı açılmayacak mı?