Kaputaş Plajı şimdilik viyadükten kurtuldu

Kaş-Kalkan arasında planlanan otoyola karşı, yöre halkı, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından açılan 2 ayrı davadan biri olan Kaputaş için Antalya 4. İdare Mahkemesi 27 Şubat 2018 tarihinde oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Antalya, 4.İdare Mahkemesi, birinci derece SİT alanında bulunan Kaputaş Kanyonu ve plajının Kaş-Kalkan Otoyol projesinden doğrudan etkilenmesi nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Hürriyet Gazetesinde yer alan haberde, 77 kişi adına Avukat Tuncay Koç’un yaptığı başvurunun ardından Mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararında şu hükümler dikkat çekti:

“… kesin inşaat yasağı bulunan birinci derece doğal sit alanlarından karayolu geçişi konusunda koruma kurulunun da izin verme yetkisi bulunmamaktadır.

…. yolu inşa edecek kurum, başvurusu sonrasında, koruma alanlarının tespitine dair yönetmelik kapsamında ayrıca mahallinde inceleme yapmadığı;

proje sunum dosyası esas alınarak Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün hazırladığı 24.8.2016 tarihli … özet raporla yetinildiği;

ayrıca bu raporda Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü’nün 27.4.2016 tarihli ve …. sayılı revize teklif ve dile getirilen bazı olumsuzlukların değerlendirmede dikkate alınmadığı;

bahse konu 6. Bölge Müdürlüğü yazısında ‘kazı ve hafriyat çalışmalarının …… arasında belirlenen güzergahta bölgenin en önemli turizm değeri olan peyzaj bütünlüğüne ve alanda yaşayan yaban keçisi gibi nesli tehlike altında olan türlerin habitat bütünlüğüne zarar vereceği, bu güzergahın alanın kuzeyinde hali hazırda yöre halkı tarafından kullanılmakta olan hatta kaydırılarak bu güzergah için projenin yeniden modellenmesi gerektiği’ şeklinde önemli bir sakınca dile getirilmesine rağmen, ……. koruma komisyonu tarafından …. değerlendirilmediği görülmektedir.”

Derece Doğal Sit statüsünde olan Güney Kalkan Yamaçları kapsamındaki Kaputaş Kanyonu ve plajının otoyoldan doğrudan etkilenecek olmasına karşın Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, otoyol ve viyadük ve geçirilmesine izin vermişti. Bu kararın yanı sıra Kaş-Kalkan otoyol projesinin bütününe yönelik de dava açılmıştı.

Otoyolun bütününe yönelik 12 Aralık’ta gerçekleştirilen dava duruşmasında ise mahkeme, proje için ÇED yapılmasına karar vermişti. Bölgeye mahkemenin tayin edeceği bilirkişilerin gelmesi bekleniyor.

Türkiye’nin tanıtım yüzü Kaputaş Plajı’na viyadük yapılacak!

Kaputaş Plajı’na yapılacak viyadük’e tepkiler sürüyor