Turizm literatürünün öncüsü 40 kişi bir kitapta

“Türk Turizmine Kanat Gerenler: Cilt I: Öncü Turizm Eğitimci ve Araştırmacıları” kitap Detay Yayıncılık yayınları arasından çıktı.

Türk turizm literatürünün gelişimine 1930-1990 yılları arasında katkıda bulunan 40 akademisyen, yazar, yayıncı ve gazetecinin yaşam öyküleri bir kitapta toplandı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Kozak ile Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazmi Kozak’ın editörlüğünü yaptığı kitap Detay Yayıncılık yayınları arasından çıktı.

“Türk Turizmine Kanat Gerenler: Cilt I: Öncü Turizm Eğitimci ve Araştırmacıları” kitabı Detay Yayıncılık yayınları arasından çıktı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Kozak ile Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazmi Kozak’ın editörlüğünü yaptığı kitapta 1930-1990 yılları arasında ülkemizde turizm eğitimi, araştırmaları ve yayıncılığı alanlarında iz bırakmış 40 kişinin portre yazıları yer alıyor.

Turizm Mecmuası’nı 30 yıl yayımlayan Hayri Benli de kitapta yer alıyor

Turizm alanında 1957–1887 yılları arasında 31 yıl aralıksız 319 sayı yayımlanan “Turizm Mecmuası” dergisinin sahibi ve yazı işleri müdürü Hayri Benli’nin hikayesi de kitapta yer alıyor. Kitapta ayrıca 1930’lu yıllarda turizmle ilgili ilk kitapları yazan Süreyya Ergün, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’nin efsanevi hocalarından Selahattin Çoruh, Türkiye’de turizm alanında akademik çalışmaları başlatanların başında gelen Prof. Dr. Hasan Olalı, turizm alanında ilk doktora derecesine sahip olan Dr. Tunay Akoğlu, yazar ve edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Turing ve Otomobil Kurumu’nun efsanevi yönetici Çelik Gülersoy, duayan turizm gazetecisi Haluk Durukal ve Ankara Otelcilik Okulu’nun efsanevi müdürü Yunus Aslan olmak üzere öncü turizm akademisyenleri ve yayıncıları da “Türk Turizmine Kanat Gerenler” kitabında yer alıyor.

“Kitapta tanıtım yazıları yer alan kişiler şu şekilde sıralanıyor: Alp Timur, Alparslan Usal, Bahattin Rızaoğlu, Bülent Ağaoğlu, Cemil Boyacı, Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Çelik Gülersoy, Ergun Göksan, Ertuğrul Çetiner, Fermani Maviş, Haluk Durukal, Hasan Fikri Bilgin, Hasan Işın Dener, Hasan Olalı, Hasan Zafer Doğan, Hayri Benli, Hüseyin Yıldırım, İhsan Çetin, Kubilay Fazlı Baysal, Mehmet Altınay, Mehmet Özdemir, Meral Korzay, Mithat Zeki Dinçer, Muhsin Zekai Bayer, Mustafa Sağcan, Necdet Hacıoğlu, Nüzhet Kahraman, Öcal Usta, Orhan İçöz, Orhan Mesut Sezgin, Özen Dallı, Şaban Ali Yaşaroğlu, Selahattin Çoruh, Şükrü Yarcan, Şule Çetin, Süreyya Ergün, Tunay Akoğlu, Tunca Toskay, Yunus Aslan, Yusuf Ziya Eralp”.

Kitabın editörlerinden Prof. Dr. Metin Kozak ve Prof. Dr. Nazmi Kozak, “Türk Turizmine Kanat Gerenler: Cilt I: Öncü Turizm Eğitimci ve Araştırmacıları” kitabının hazırlamakta oldukları serinin ilk cildini oluşturduğunu, serinin bu cildinde 1960 yılı öncesinde doğmuş ve yakın zamana kadar turizm alanında akademisyen, eğitimci ve yayıncı olarak iz bırakmış kişilerin yer aldığını belirterek, serinin hazırlanmakta olan diğer ciltlerinde turizm sektöründen uygulamacıların yer alacağını söylediler. Kitap editörleri, bu seri ile ülkemizde turizm alanının ve sektörünün gelişimine akademisyen, eğitimci, yayıncı, uygulamacı ve kamu yöneticisi olarak katkıda bulunmuş kişilerin gelecek kuşaklara tanıtılmasının amaçlandığını vurguladılar.

“Türk Turizmine Kanat Gerenler: Cilt I: Öncü Turizm Eğitimci ve Araştırmacıları” kitabı Detay Yayıncılık’ın şu internet adresinden incelenebilir:

https://www.detayyayin.com.tr/urun/turk-turizmine-kanat-gerenler-cilt-1-oncu-turizm-egitimci-ve-arastirmacilari