İstatistiklerle kadın

Last Updated on 8 Mart 2019 by Turizm Günlüğü

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Turizm Günlüğü Ailesi olarak tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız. Türkiye’de kadınların sosyal hayattaki konumunu gözler önüne seren TÜİK’in yayımladığı birtakım verileri sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınların sosyal, çalışma hayatındaki ve Türkiye’deki konumunu gözler önüne seren “İstatistiklerle Kadın” başlıklı bir rapor yayımladı. İşte o rapordan kadınların istihdam durumunu, çalışma hayatındaki konumunu ve sosyal hayattaki yerini gözler önüne seren veriler…

TÜRKİYE NÜFUSUNUN % 49.8’İNİ KADIN

Türkiye’de 2018 yılında, erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken kadın nüfus 40 milyon 863 bin  902 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; nüfusun % 50.2’sini erkekler, % 49.8’ini ise kadınlar oluşturdu.

KADINLARDA YAŞAM SÜRESİ 80.8 YIL

Hayat tabloları, 2015-2017 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75.3 ve kadınlarda 80.8 yıl oldu.

EN AZ BİR EĞİTİM DÜZEYİNİ TAMAMLAYAN KADINLARIN ORANI % 83.6

Türkiye’de 2017 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların  toplam nüfus içindeki oranı % 89.5 iken bu oran erkeklerde % 95.5, kadınlarda ise % 83.6 oldu.

KADINLARIN İSTİHDAM ORANI ERKEKLERİN YARISINDAN AZ

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı % 47.1 olup bu oran erkeklerde % 65.6, kadınlarda ise % 28.9 oldu.

KADIN İSTİHDAMI EN FAZLA HİZMET SEKTÖRÜNDE

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde; tarım sektöründe toplam istihdam oranı % 19.4, erkek istihdam oranı % 15.4, kadın istihdam oranı ise % 28.3 oldu. Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı % 26.5, erkek istihdam oranı %31,4, kadın istihdam oranı ise %15,6 oldu. Hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranı %54,1 olup bu oran erkeklerde %53,2, kadınlarda %56,1 oldu.

ÇALIŞIRKEN İZİN ALMADA SORUN YAŞAYANLARIN ORANI % 9.2 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlardan çalışma saatleri içerisinde kişisel veya ailevi konularla ilgilenmek için bir veya iki saat izin almada sorun yaşayanların oranı % 9.2 iken bu oran erkeklerde % 8.8, kadınlarda % 10.3 oldu.

KADIN PROFESÖR ORANI % 31.2

Yükseköğretim istatistiklerine göre; kadın profesör oranı 2008/’09 öğretim yılında % 27.4 iken 2017/18 öğretim yılında % 31.2 oldu. Doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı % 38.8, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan kadın oranı ise % 50.2 oldu.

KADIN BÜYÜKELÇİ ORANI % 22.1

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; 2009 yılında kadın büyükelçi oranı % 10.8 iken bu oran 2018 yılında % 22.1 oldu.

YÖNETİCİ POZİSYONUNDAKİ KADIN ORANI % 17.3

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında % 14.4 iken 2017 yılında % 17.3 oldu.

KADINLARDA ORTALAMA EVLENME YAŞI 24.8

Evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2018 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 24.8 iken bu yaş erkeklerde 27.8 oldu.

İNTERNET KULLANAN KADINLARIN ORANI % 64.7

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılı Nisan ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde 16-74 yaş grubundaki bireylerin İnternet kullanım oranı % 71.9 oldu.  Bu oran, erkeklerde % 79.2 iken kadınlarda % 64.7 oldu.