Hotelbeds anketinde turizm sektörünün teknoloji ile imtihanı

Hotelbeds B2C anketinde şirketlerin teknoloji performansları değerlendirildi.
Hotelbeds B2C anketinde şirketlerin teknoloji performansları değerlendirildi.

MarketHub Amerika ve Avrupa etkinliklerine katılan firmalar arasında yapılan anket turizm sektörünün teknolojik geleceğine yönelik önemli sonuçlar içeriyor. Katılımcıların çoğunun gelecek planlarında blockchain yok, sadece yüzde 18’i mobil uygulamasından memnun ve yüzde 24’ü makine öğreniminin adaptasyonunu gerçekleştirmiş.

Hotelbeds, MarketHub’ın Mayıs ayında Cancun ve İstanbul’da düzenlediği, Amerika ve Avrupa etkinliklerine katılan, 700 seyahat acentesi, tur operatörü, havayolu şirketi ve sadakat ve puan programları işleticileri arasında seyahat teknolojileri konulu bir anket yaptı.

Anket katılımcıları, etkinlik çerçevesinde devam eden konferanslar esnasında teknoloji anlayışları ve görüşlerini içeren bir dizi soruyu dijital ortamda yanıtladılar. Anket sonuçlarına göre, B2C seyahat şirketlerinin geneli, işlerini geliştirme konusunda teknolojinin öneminin farkında olsalar da sektörde yeni olan B2C şirketleri teknolojinin işlerine getirecekleri yeni olanakları kavramak ve bu minvalde karar almak konusunda zorluk yaşıyorlar.

MOBİL UYGULAMA BENİMSENMEMİŞ

Anket kapsamında yöneltilen, “Tüketiciler web sitenize telefon üzerinden kolaylıkla erişiyorlar mı?” sorusuna verilen yanıtlarda, katılımcıların yüzde 44’ü bu konuda biraz yardıma ihtiyaçları olduğunu, yüzde 23’ü bu konuda epeyce yardıma ihtiyaçları olduğunu, yüzde 6’sı bu alanda kötü olduklarını, yüzde 9’u bir siteye sahip olmadıkları yanıtını verdi. Ankete katılanların sadece yüzde 18’i en iyi mobil uygulamaya sahip oldukları cevabını verdiler.

Machine learning
Sadece yüzde 24 machine learning kullanıyor.

Anket sonuçlarında öne çıkan bir başka husus da, machine learning (makine öğrenmesi) konusunun B2C seyahat firmaları için hala büyük olanaklar barındırdığıdır. Ankete katılan firmaların sadece yüzde 24’ü machine learning’i kullandığını, yüzde 10’u bu konuda çalışmaları olduğu ve yüzde 6’sı ise konu üzerinde bir çalışmaları olmadığı yanıtını verdiler. Yüzde 38’i ise şirketlerinde machine learning alanında bir çalışma yapılıp yapılmadığından bihaber olduklarını söylediler.

BLOCKCHAIN GÜNDEMDE DEĞİL

MarketHub etkinliğine katılan firmaların anket sorularına verdikleri yanıttan anlaşıldığı kadarıyla, katılımcıların yüzde 78’nin şirketlerinin gelecek planlarında blok zincirini (blockchain)benimsemek yok. Edinilen verilere göre, katılımcıların yüzde 11’i ise zaten bu yapıyı benimsemiş ve kalan kısmı da önümüzdeki 12 ay içinde gerekli adımların atacağını belirtmiş.

%78 Blockchain düşünmüyor.
%78 blockchain düşünmüyor.

İşletmelere pazarlama alanındaki otomasyon konusunda sorular sorulduğunda ise, Avrupa etkinliğine katılan firmaların yüzde 14’ü şirketlerinin bu alanda bir çalışmasının olup olmadığından bihaber olduklarını belirtmiş, yüzde 15’i ise hiç kullanmadıkları yanıtını vermişler. İşletmelerin yüzde 37’si, en temel otomasyon tekniklerini kullandıklarını belirtirken, yüzde 22’si oldukça gelişmiş otomasyon tekniklerini kullandıklarını ve sadece yüzde 11’i tam anlamıyla gelişmiş otomasyon tekniklerini kullandıklarını söylemişler.

Blockchain, turizmi nasıl etkileyecek?

Hotelbeds B2B dağıtım ağı genişliyor